BIOGRAFIA VITAL HUMANA


BIOGRAFIA VITAL HUMANA

La Biografia Vital Humana una eina terapèutica que permet a la persona reconstruir el seu recorregut de vida, des de la primera infància, l’adolescència i fins a la vida adulta.